Tabeles di orares da ciarië ju

Duc i orares te na udleda

I orares vën for inò adatei ai bujëns y possa perchël unì mudei nce ora de nia o mé per n cër tëmp. Tlo posses for udëi i orares atuei per uni linia dla curiera o dla ferata tla provinzia tl format pdf.

Viages per sculeies

I orares tl format pdf per duta la curieres che va mé n i dis de scolaie tlo.

Filtré i resultac
Duc i raions
Bulsan y ntëurvia
Gherdëina y Val Badia
Maran y ntëurvia
Puster
Val Venuesta
Val d‘Isarch
Duc i mesuns de trasport
Nightliner
Ferata
Curiera
Furnadoia
Resseté duc i filtri
Degun resultac

Giapé nutizies-push

Giapa nfurmazions sun ti fermedes y linies. Chësta mpustazion possa unì deativeda te uni mumënt tres l browser.