Tabeles di orares da ciarië ju

Duc i orares te na udleda

I orares vën for inò adatei ai bujëns y possa perchël unì mudei nce ora de nia o mé per n cër tëmp. Tlo posses for udëi i orares atuei per uni linia dla curiera o dla ferata tla provinzia tl format pdf.

Filtré i resultac
Duc i raions
Bulsan y ntëurvia
Maran y ntëurvia
Puster
Salten-Scilier
Val Venuesta
Val d‘Isarch
Duc i mesuns de trasport
Ferata
Curiera
Furnadoia
Resseté duc i filtri
Degun resultac